ΑΡΧΙΚΗ2023-06-19T10:51:57+00:00
Συχνές ερωτήσεις2020-05-04T18:15:16+00:00
  • Φέρει ευθύνη η Δ.Ε.Υ.Α. –Α για βλάβες σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις σε περίπτωση πτώσης πίεσης ή διακοπή υδροδότησης όταν αποκαθίσταται μια βλάβη ή επισκευάζεται μια εγκατάσταση της υπηρεσίας; Βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 2:

ΑΠ: Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΑ είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Η ΔΕΥΑΑ δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

  • Είναι υποχρεωμένη η Δ.Ε.Υ.Α. να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων; Βάσει της παραγράφου 8 του άρθρου 2:

ΑΠ: Η ΔΕΥΑΑ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.

  • Φέρει ευθύνη η Δ.Ε.Υ.Α.-Α αν λόγω αμέλειας του καταναλωτή προκληθεί διακοπή νερού; Βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 5:

ΑΠ: Η ΔΕΥΑΑ πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Η ΔΕΥΑΑ δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.

Περισσότερα
Πώς μπορώ να καταθέσω αίτημα;2020-03-18T11:16:36+00:00

Για οποιοδήποτε αίτημα επιθυμείτε να υποβάλετε υπάρχουν δύο τρόποι επίτευξης του. Ο πρώτος είναι μέσω της παρούσας ιστοσελίδας πατώντας το κουμπί ΑΙΤΗΜΑ επάνω δεξιά της ιστοσελίδας ή με την φυσική παρουσία σας στα γραφεία της ΔΕΥΑ Αλμωπίας.

Υποχρεώσεις Καταναλωτών2020-05-04T17:46:16+00:00

Οι καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του Κανονισμού Δικτύων Ύδρευσης, τους όρους του Κανονισμού Δικτύων Αποχέτευσης και τις σχετικέςαποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Συγκεκριμένα:

  • Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν σε καλή κατάσταση τους υδρομετρητές τωνπαροχών τους, να διατηρούν καθαρό και προσβάσιμο το χώρο όπου είναι τοποθετημένοι και ευθύνονταιγια την τυχόν αλλοίωση ή φθορά τους από αμέλεια ή υπαιτιότητά τους.
  • Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να εξοφλούν με κάθε ενδεδειγμένο από την υπηρεσία τρόπο καιεντός της οριζόμενης προθεσμίας τους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης τους.
  • Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν την υπηρεσία για κάθε βλάβη που διαπιστώνουνστα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και για κάθε μεταβολή του ακινήτου ή αλλαγή χρήστη τηςπαροχής του και είναι υπεύθυνοι για την ορθότητα των στοιχείων του εκδιδόμενου λογαριασμού τους.
Υποχρεώσεις ΔΕΥΑ2020-05-04T17:45:30+00:00

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, εντός της περιοχής αρμοδιότητάς της, είναι υπεύθυνη για:

  •  την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές της, του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινηςκατανάλωσης»
  • τη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων των καταναλωτών της όπου λειτουργείοργανωμένο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
  • τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας,έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύωναποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων καιδιατάξεων διάθεσης του υπολείμματος των παραπάνω μονάδων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα τελευταία νέα μας όσο και να ενημερωθείτε για έκτακτες ανακοινώσεις ή για κάποια διακοπή υδροδότησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΛΩΡΟΥ

21 Νοεμβρίου, 2023|

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας ενημερώνει τους κατοίκους της  Τοπικής Κοινότητας Αλώρου ότι σήμερα Τρίτη 21/11/2023 θα πραγματοποιηθεί υπερχλωρίωση  της δεξαμενής του οικισμού. Οι εργασίες απολύμ [...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ

21 Νοεμβρίου, 2023|

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας ενημερώνει τους κατοίκους της  Τοπικής Κοινότητας Ξιφιανής  ότι σήμερα Τρίτη 21/11/2023 θα πραγματοποιηθεί υπερχλωρίωση  της δεξαμενής του οικισμού. Οι εργασίες απο [...]

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΕΡΓΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ / ΒΛΑΒΕΣ

2384024590

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

07:30 – 15:00

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2384024590

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ


 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

07:30 – 15:00