ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΔΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 2021

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΓΑΡΕΦΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ