Η Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:  από 02-11-2023 έως και 13-11-2023.

2.1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΣΟΧ 2_2023 ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.06