ΜΕΛΕΤΗ 

https://drive.google.com/drive/folders/1wOfgphS1kQLCJwEZUYfxyy1YEbnLM15Z?usp=drive_link

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

https://drive.google.com/drive/folders/1NMhuOP2hE0WOhmNjO7ojm788ghtWxMhW?usp=drive_link