Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας  γνωστοποιεί ότι,

από 30/04/2022

θα λάβει χώρα η έναρξη βεβαίωσης οφειλών προς τη Δ.Ο.Υ. Εδέσσης.

Καλούμε  τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές,

να προσέλθουν έως  την παραπάνω ημερομηνία

στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας,

που εδρεύει στο υπόγειο του Δημαρχείου Αλμωπίας

 με σκοπό  να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Σας υπενθυμίζουμε ότι,

σύμφωνα με την 44/2021 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας

υπάρχει η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης των παραπάνω οφειλών

(εξόφληση σε δόσεις, αφαίρεση τόκων/μέρους προσαυξήσεων κ.λπ.).

Σας ευχαριστούμε.