Η Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας  υπενθυμίζει  καθώς διανύουμε περίοδο έκδοσης λογαριασμών του νερού, ότι οι καταναλωτές του Δήμου μας  μπορούν  να λαμβάνουν τους  λογαριασμούς ύδρευσης- αποχέτευσης σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail/sms).

Συγκεκριμένα, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς σας, απαραίτητο είναι να συμπληρώσετε αίτηση είτε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας (εδρεύει στο υπόγειο του Δήμου Αλμωπίας) είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας deyaalmopias.gr (υπάρχει συγκεκριμένο έντυπο συμπλήρωσης).

Επίσης, οι καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν την δυνατότητα βάσει της απόφασης 35/2022  να διακανονίσουν το υπόλοιπο τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας και να επωφεληθούν όλους τους τόκους ή μέρος αυτών.

 

 

                                                                                                                    Με εκτίμηση,

Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ