Σας επισυνάπτουμε τους πίνακες  κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων  προσληπτέων υδραυλικών (κωδικός 101) και βοηθών υδραυλικών κωδικός 102) της ΣΟΧ1/2023 της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ 101

ΚΩΔΙΚΟΣ 102