Η ΔΕΥΑ Αλμωπίας ενημερώνει ότι η έναρξη υποβολής αιτήσεων  όσον αφορά την ανακοίνωση με υπ.αριθμ. ΣΟΧ1/2023 ξεκινάει από τις 18/2/2023 έως και 28/2/2023.

Για περισσότερες λεπτομέρειες (ανακοίνωση, έντυπο, παράρτημα) πατήστε πάνω στα επισυναπτόμενα έγγραφα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΣΟΧ 1 2023 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.06.2021