Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας

ενημερώνει τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας Ξιφιανής ότι,

 προσωρινά έχουν τεθεί σε λειτουργία οι εφεδρικές γεωτρήσεις του χωριού

λόγω σοβαρής βλάβης της κύριας γεώτρησης.

Παρακαλούμε τους κατοίκους για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους,

να μην χρησιμοποιούν αλόγιστα το νερό και να μην ποτίζουν

όσο είναι σε λειτουργία οι εφεδρικές γεωτρήσεις.

Μεριμνούμε ήδη,

για την άμεση  επιδιόρθωση της  κύριας γεώτρησης,

η ολοκλήρωση της οποίας θα γίνει εντός 24 ωρών.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ